4 tips voor strategisch monitoring

Zoals besproken in de vorige post dient er helder inzicht te worden gecreëerd in de gezondheid en performance van de IT infrastructuur met een tool die op tijd waarschuwingen kan geven, om zo de reactieve, probleemoplossende aard van de werkzaamheden om te zetten in proactieve, strategische werkzaamheden. Maar op welke zaken moet je letten om monitoring effectief te integreren in de dagelijkse activiteiten? Hierbij 3 punten van aandacht:

Monitoring als een functie

Van oudsher is monitoring in een datacenter nogal een ondergeschoven kindje. Bij de meeste organisaties wordt monitoring pas ingezet zodra er een probleem is dat opgelost moet worden, en vaak wordt de klus geklaard met behulp van een te eenvoudige tool die 'toevallig' bij de aankoop van de hardware zat. Hoewel er steeds meer gebruik gemaakt wordt van self-healing mechanismen, kom je er over een tijdje niet meer mee weg om monitoring te verwaarlozen.

3 redenen voor IT monitoring

Monitoring is de basis voor objectieve analyse van systeem administratie activiteiten en IT in het algemeen. Het betreft het verzamelen van reguliere data betreffende uw IT infrastructuur, om meldingen van ongeplande downtime, indringing van het netwerk en verzadiging van middelen te geven. Daarbij bevat een monitoring systeem een analytische laag die data samenvoegt en correleert. Zo worden operationele praktijken controleerbaar, wat bijvoorbeeld nuttig is voor het bepalen van de bron van fouten.