Monitoring als een functie

Van oudsher is monitoring in een datacenter nogal een ondergeschoven kindje. Bij de meeste organisaties wordt monitoring pas ingezet zodra er een probleem is dat opgelost moet worden, en vaak wordt de klus geklaard met behulp van een te eenvoudige tool die ‘toevallig’ bij de aankoop van de hardware zat. Hoewel er steeds meer gebruik gemaakt wordt van self-healing mechanismen, kom je er over een tijdje niet meer mee weg om monitoring te verwaarlozen.

Waarom monitoring zo belangrijk is

  • Performance en up-time: Met de komst van hybride IT oplossingen, waarbij de IT afdeling van een organisatie een set kritieke diensten on-premises moet beheren die zijn verbonden met een set diensten in de cloud, is de rol van de systeem beheerder een stuk complexer geworden. Dit terwijl bedrijven primair op software en applicaties draaien, waarbij de verwachting dat deze altijd werken en snel zijn hoger is dan ooit. Storingen hebben nog nooit zo’n groot, negatief effect gehad op het succes van bedrijven. Een kwalitatieve monitoring applicatie kan ook voor complexe infrastructuren helder inzicht bieden in de gezondheid en performance van de systemen, kan een goed beeld geven waar de oorzaak van problemen ligt, en kan op tijd waarschuwingen geven als er iets dreigt mis te gaan.
  • Kosten efficiëntie: Verder kan wel 50 procent van de infrastructuur van een IT afdeling verspild worden als gevolg van onnauwkeurige capaciteitsplanning, overvoorziening, slechte benutting van de middelen en processen die middelen ‘vreten’. Dit is met name een zorg voor beheerders van hybride omgevingen, waarbij voorziening en het verdelen van de werkdruk een belangrijke rol spelen in het realiseren van maximale kosten efficiëntie. Ook hier kan een monitoring applicatie een belangrijke rol spelen.

Maak van monitoring een functie in het bedrijf

Om ervoor te zorgen dat monitoring de prioriteit krijgt die het verdient, is het van belang dat er iemand is die verantwoordelijk is voor deze taak. Als deze persoon naast monitoring nog veel andere verantwoordelijkheden heeft, heb je de kans dat het er weer in sluipt dat deze taak een te lage prioriteit krijgt. Om dat te voorkomen kan het een goed idee zijn om een functie in de organisatie te creëren die puur is toegespitst op monitoring.

Als monitoring voldoende aandacht krijgt, kunnen problemen worden geïdentificeerd en opgelost zodra de applicatie de eerste waarschuwing geeft, waardoor de impact van storingen op de bedrijfsvoering geminimaliseerd wordt. Daarbij zullen de werkzaamheden van de afdeling hierdoor in plaats van een reactieve, probleemoplossende aard, een proactieve, strategische aard krijgen. Dit betekent dat er niet achter de feiten aangelopen wordt, maar dat er fatsoenlijke capaciteitsplanning, veiligheidstesten, en andere onderhoudstaken worden gedaan, eventueel geautomatiseerd en vereenvoudigd met behulp van een geschikte monitoring applicatie. Een proactief IT team heeft minder downtime en besteedt meer tijd aan strategische initiatieven die de technologische basis van de organisatie continu verbeteren.

Natuurlijk is het niet voor ieder bedrijf haalbaar om een werknemer volledig in te zetten op monitoring, maar hoe dan ook verdient monitoring veel meer aandacht in de dagelijkse IT activiteiten met behulp van een complete set aan monitoring tools.

Volgende week een aantal tips voor het integreren van monitoring in de dagelijkse IT activiteiten.

Geef een reactie