4 tips voor strategisch monitoring

Zoals besproken in de vorige post dient er helder inzicht te worden gecreëerd in de gezondheid en performance van de IT infrastructuur met een tool die op tijd waarschuwingen kan geven, om zo de reactieve, probleemoplossende aard van de werkzaamheden om te zetten in proactieve, strategische werkzaamheden. Maar op welke zaken moet je letten om monitoring effectief te integreren in de dagelijkse activiteiten? Hierbij 3 punten van aandacht:

  • Stel meetpunten vast die belangrijk zijn voor je bedrijf. Strategisch monitoring betekent dat je alleen de meetpunten selecteert die actiegericht inzicht bieden en in lijn zijn met de bedrijfsbehoeften. Veel IT professionals vertrouwen op data die monitoring tools standaard (by default) genereren. Dit zijn vaak vele meetpunten met weinig waarde die wel alarmbellen doen rinkelen. Om een meer waardevolle monitoring strategie te ontwikkelen, dienen IT afdelingen meetpunten vast te stellen die het belangrijkst zijn voor de organisatie, zoals overall systeem throughput, efficiëntie en de gezondheid van cruciale applicatie onderdelen en diensten.
  • Definieer actiegerichte alarmsignalen die verbonden zijn met bruikbare meetpunten. Veel monitoring tools bieden gedetailleerde data. Als IT professionals iedere keer als een waarde buiten de acceptabele grenzen gaat waarschuwingen krijgen, worden de meeste waarschuwingen genegeerd. Er moeten alleen waarschuwingen gestuurd worden als er actie ondernomen moet worden. Bovendien dient de juiste context meegestuurd te worden, zodat men voldoende informatie heeft om de juiste actie te verrichten. Deze benadering zorgt ervoor dat systeem beheerders hun aandacht vestigen op wat belangrijk is en vermijden dat ze worden vermoeid met eindeloze, irrelevante waarschuwingen.
  • Zorg ervoor dat je compleet zicht hebt op de hele infrastructuur. IT professionals hebben de verschillende elementen van de infrastructuur apart beheerd, omdat systemen geïsoleerd waren van elkaar. Tegenwoordig maken software en applicaties gebruik van middelen van de gehele infrastructuur, welke steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. Het is nodig om zicht te hebben op de hele poel aan middelen, om de oorzaken van problemen snel te identificeren, en proactief problemen te identificeren die de gebruikerservaring en bedrijfsresultaten kunnen beïnvloeden als ze niet snel worden hersteld.
  • Vind een enkele monitoring tool die data samenvoegt en met elkaar in verband brengt. Systeem beheerders zonder het voordeel van een uitgebreide, allesomvattende monitoring tool, worden geforceerd om meerdere software tools te interpreteren om problemen op te lossen. In het geval van hybride IT zullen deze tools ook nog bestaan uit zowel fysieke hardware tools als cloud-gebaseerde applicaties. Gevolg hiervan zijn uren downtime omdat het zeer lastig is te achterhalen wat het probleem is. Deze tijd kun je beter besteden aan het oplossen van het probleem, of liever nog het voorkomen van het probleem.

Ik hoop dat deze aandachtspunten je op weg helpen bij de zoektocht naar kwalitatieve monitoring, of dat ze een hulpmiddel zijn om je huidige monitoring activiteiten te evalueren. Succes!

 

 

 

Geef een reactie