Tactisch versus strategisch: Decision-making in IT

Vele beslissingen worden genomen op tactisch niveau. Wat IT aankopen betreft betekent dat bijvoorbeeld dat er gekeken wordt naar oplossingen die vergelijkbaar zijn met, maar goedkoper of sneller zijn dan de huidige oplossingen. Echter, aangezien de ontwikkelingen in de IT, en (als gevolg daarvan) in het bedrijfsleven, zo gigantisch snel gaan en impactvol zijn, ben ik van mening dat het voor iedere middelgrote tot grote IT aankoop beslissing belangrijk is dat deze ook vanuit een strategisch oogpunt genomen wordt.

Een leider opereert op strategisch niveau. Hij geeft richting (zet de ladder op de goede plaats). Een manager werkt op tactisch niveau. Hij richt in (beklimt de ladder).

Als je gewend bent om de IT op een bepaalde manier in te richten, en deze manier voldoet redelijk aan de eisen, dan zullen veel managers niet snel geneigd zijn om het roer om te gooien. Ze willen wel kleine stappen nemen om hun infrastructuur te verbeteren, maar de oplossing moet niet te ver af liggen van de huidige situatie, zodat ze de controle behouden en er niet te veel verandert in de operationele zaken. Hoewel dit voor een vorm van rust kan zorgen in de organisatie, omdat mensen denken te weten waar ze aan toe zijn, kan dit op termijn katastrofisch zijn omdat je niet meebeweegt met de veranderingen in de markt. Als de veranderingen in de markt drastisch zijn, moet je daar ook drastisch op reageren of liever nog op anticiperen.

Als je vanuit een veilige positie beslissingen neemt, weet je zeker dat je in een onveilige positie terecht gaat komen. Als er disruptive innovaties zijn, terwijl jij met kleine stapjes veranderingen aan het doorvoeren bent, ben je gedoemd te falen. Als ze halfslachtig worden toegepast komen nieuwe technologieën vaak niet goed tot hun recht, waardoor je onnodig teleurgesteld raakt en de angst om te veranderen groter wordt. Zo zul je je blijven afvragen waarom bepaalde bedrijven scoren als een gek en andere achter de feiten aan blijven hobbelen.

Durf risico te nemen

De sleutel voor het nemen van beslissingen in heftig veranderende omgevingen is risico. Hoe effectief bestaande oplossingen ook zijn voor de huidige situatie, op een gegeven moment zul je ze los moeten laten, omdat ze niet effectief zullen zijn voor de toekomst. Betekent dit dat je roekeloos beslissingen moet nemen? Zeker niet. Het betekent wel dat de beslissingen niet alleen vanuit een tactisch perspectief genomen moeten worden, maar ook vanuit een strategisch perspectief. Strategen denken vooruit. Zij zijn in staat om niet alleen bestaande factoren, maar ook toekomstige factoren systematisch te organiseren, zodat zij een aardig realistisch toekomstbeeld kunnen creëren. Op die manier kun je gecontroleerd risico nemen, wat de stap minder eng maakt.

Tactisch en strategisch beslissen in de praktijk

Hoe kun je de krachten van tactiek en strategie bundelen als het gaat om beslissingen in de IT? Mijn advies is om (afhankelijk van de situatie) met ongeveer drie mensen te brainstormen en te beslissen over IT aankopen. Een technisch manager die praktische ervaring heeft en een tactisch perspectief biedt, een onderzoeker die altijd op de hoogte blijft van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die een brug tussen tactiek en strategie kan leggen, en een strateeg die weinig van technologie weet maar het strategische bedrijfs perspectief kan bieden. De strateeg wordt niet gehinderd door technische kennis, waardoor hij met innovatieve ideeën kan komen, de onderzoeker kan die ideeën sturen en polijsten aan de hand van de mogelijkheden in de markt, en de technisch manager kan de ideeën sturen en polijsten aan de hand van wat realistisch is voor het bedrijf. Zo kunnen creatieve, risicovolle ideeën worden geconverteerd naar haalbare veranderingen voor het bedrijf en kunnen aankoop beslissingen worden gedaan die ook in de toekomst waardevol zullen blijken.

Geef een reactie