Tactisch versus strategisch: Decision-making in IT

Vele beslissingen worden genomen op tactisch niveau. Wat IT aankopen betreft betekent dat bijvoorbeeld dat er gekeken wordt naar oplossingen die vergelijkbaar zijn met, maar goedkoper of sneller zijn dan de huidige oplossingen. Echter, aangezien de ontwikkelingen in de IT, en (als gevolg daarvan) in het bedrijfsleven, zo gigantisch snel gaan en impactvol zijn, ben ik van mening dat het voor iedere middelgrote tot grote IT aankoop beslissing belangrijk is dat deze ook vanuit een strategisch oogpunt genomen wordt.

Hyper-Converged technologie herdefinieert de markt

Zoals vorige week besproken is een disruptive innovation een innovatie die een bestaande markt of sector, waar complicatie en hoge kosten de status quo zijn, transformeert door eenvoud, gemak, toegankelijkheid en betaalbaarheid. De disruptive innovation wordt gevormd in een markt die onaantrekkelijk lijkt voor de gevestigde bedrijven. Zodra de innovatie mainstream gaat heeft de disruptie plaatsgevonden. De hyper-converged technologie lijkt aan al deze kenmerken te voldoen. Hyper-converged technologie wordt inderdaad gezien als eenvoudiger, gemakkelijker, toegankelijker en betaalbaarder dan de traditionele IT infrastructuren die de gevestigde bedrijven leveren, en blijkt nu ook geadopteerd te worden door de mainstream en zelfs high end klanten.

Laat je niet opvreten! Het concept ‘disruptive innovation’ uitgelegd

Innovaties kunnen de manier waarop we zaken doen flink veranderen en de markt overhoop gooien. Denk bijvoorbeeld aan cloud computing. Organisaties moeten heel wat ogen in het zeil houden om innovaties (naast deze zelf tot stand te brengen) te spotten en zich er tegen te verdedigen of ze juist te benutten. Denk hier vooral niet te makkelijk over. Sommige innovaties kunnen in het begin onopvallend zijn, of ongevaarlijk lijken, maar uiteindelijk fataal zijn voor gevestigde organisaties.