3 redenen voor IT monitoring

Het concept monitoring

Monitoring is de basis voor objectieve analyse van systeem administratie activiteiten en IT in het algemeen. Het betreft het verzamelen van reguliere data betreffende uw IT infrastructuur, om meldingen van ongeplande downtime, indringing van het netwerk en verzadiging van middelen te geven. Daarbij bevat een monitoring systeem een analytische laag die data samenvoegt en correleert. Zo worden operationele praktijken controleerbaar, wat bijvoorbeeld nuttig is voor het bepalen van de bron van fouten.

Monitoring verdient meer aandacht

Monitoring is geen nieuw begrip. Toch is het ontbreken van goede monitoring activiteiten te vaak een oorzaak van grote IT problemen die leiden tot downtime en dataverlies, wat hoge kosten, stress en ontevredenheid bij klanten en partners kan opleveren. Dat is gigantisch zonde, des te meer omdat een monitoring mechanisme deze problemen enorm kan beperken. Mits het goed gebruikt wordt natuurlijk!

Om het belang van monitoring te benadrukken: Ga maar eens na wat voor gevolgen het heeft als u de benzinemeter in uw auto niet in de gaten houdt en u zonder benzine langs de kant van de weg komt te staan. Bedenk u nu eens dat u een lange trip door de woestijn moet maken. U zou het niet in uw hoofd halen om in die situatie uw dashboard niet goed te bekijken, wat in verhouding zo’n kleine moeite is. Toch gebeurt er iets vergelijkbaars bij veel IT afdelingen van bedrijven. Daarom verdient monitoring meer aandacht.

3 redenen voor monitoring

  1. Beperk downtime: Met een monitoring mechanisme heeft u inzicht in de status van uw systemen. Zo kunt u zien hoe druk het systeem bezet is en of er schijven aan vervanging toe zijn. Als u adequaat en op tijd reageert op de gebeurtenissen en de informatie die u van het monitoring mechanisme ontvangt, kunt u voorkomen dat kleine gebreken uitgroeien tot grote falen die uiteindelijk tot downtime leiden, met alle (financiële) gevolgen van dien.
  2. Voorkom dataverlies: Als een systeem niet correct wordt afgesloten of overbezet is, kunnen er problemen ontstaan met het lezen en schrijven van data, waardoor (een gedeelte van) de data verloren kan gaan. Het opnieuw creëren van die data is vaak onmogelijk of niet rendabel, waardoor er grote verliezen geleden worden. Met monitoring kunt u dit minimaliseren. Ook hier is voorkomen weer veel beter dan genezen.
  3. Controleer uw operationele praktijken: Doordat monitoring u inzicht geeft in het functioneren van uw systemen, kunt u bijvoorbeeld ontdekken wanneer er pieken zijn in systeem bezetting. Door bepaalde activiteiten op andere momenten te plannen, kunt u overbezetting voorkomen, performance verhogen en efficiënter omgaan met uw middelen. Ook kunt u ontdekken welke aspecten van het systeem fouten produceren of beneden de performance norm opereren.

Monitoring uitbesteden

Het kan zeker interessant zijn om uw monitoring praktijken uit te besteden. Het is belangrijk dat het monitoring mechanisme operationeel blijft tijdens service onderbrekingen. Dit gaat beter als het monitoring systeem apart is van de systemen die hij monitort. Als u het laat doen door iemand die er kennis van en ervaring mee heeft, is de kwaliteit waarschijnlijk ook beter en heeft u de zorgen er niet van.

Geef een reactie