Wat is veiliger: in de cloud of op eigen locatie?

Veiligheid is de belangrijkste reden dat bedrijven niet met hun data in de cloud willen. Ze zijn bang voor data verlies, het risico op privacy schending en het risico op diefstal van hun intellectual property. Begrijpelijk. Als u zeer gevoelige data heeft, geeft het een onzeker gevoel om dit in handen van een externe partij te geven. Maar is dit onzekere gevoel terecht? Is uw data inderdaad veiliger bij u op locatie dan in de cloud?

On-premises

Als uw data op eigen locatie wordt verwerkt en opgeslagen, heeft u misschien het gevoel er controle over te hebben. Uw systemen staan dichterbij, u weet welke mensen uw systemen beheren en u weet welke beveiliging ervoor zorgt dat er geen ongewenste mensen het gebouw inlopen (als dit zo is).

Als u hier eens net zo kritisch naar kijkt als naar de veiligheid van uw data bij cloud providers, moet u misschien de conclusie trekken dat de veiligheid van uw data in uw huidige IT oplossing wel wat te wensen overlaat. Dit hoeft niet perse te wijden te zijn aan de mogelijkheden van de systemen. Vaak is het te wijden aan het beleid en de manier waarop er met de IT infrastructuur wordt omgegaan.

Veel bedrijven houden bijvoorbeeld hun systemen niet goed in de gaten met een monitoring programma, zodat ze systeem falen niet zien aankomen en niet kunnen voorkomen, met dataverlies als mogelijk gevolg. Daarbij is van veel bedrijven de data niet veilig als er brand zou uitbreken op de locatie waar de systemen staan.

Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden van ontbrekende of niet goed functionerende veiligheidsmaatregelen.

In de cloud

Aangezien veiligheid de belangrijkste reden is waarom veel bedrijven niet naar de cloud willen, is dit onderwerp juist een belangrijk punt op de agenda bij cloud providers. De negatieve manier waarop cloud computing i.c.m. veiligheid soms in het nieuws komt (terecht of onterecht), zorgt ervoor dat cloud providers hun (potentiële) klanten juist het tegendeel moeten bewijzen en hier dus hard aan werken.

Voor cloud providers is het beheren van hun cloudoplossingen hun core business. Zij zijn hierin gespecialiseerd en besteden daar een significant deel van hun middelen aan, waardoor ze datacenters hebben die op zo’n manier zijn beveiligd tegen bijvoorbeeld brand en inbraak die u zelf niet zou kunnen realiseren omdat dat gewoonweg niet rendabel is.

Conclusie

Met deze post wil ik zeker niet zeggen dat de cloud veiliger is dan on-premises IT. Wat ik wel wil zeggen is dat beslissingen niet gebaseerd moeten worden op aannames. Toen ik afgelopen week Citizen Four zag, de documentaire over Edward Snowden, had dit een negatief effect op mijn gevoel van vertrouwen t.o.v. cloud providers. Echter, de betrouwbaarheid van de bron ben ik niet nagegaan, dus of dit effect terecht was kan ik niet beoordelen.

Om te bepalen of on-premises computing of cloud computing veiliger voor uw data is, dient u een vergelijking van beide opties te maken. Denk eraan dat u deze vergelijking baseert op feiten en dat u de unieke belangen van uw organisatie in acht neemt. Win informatie over veiligheid in bij cloudproviders en bij uw IT leverancier en IT beheerders. Beeld u dan verschillende scenarios in en bespreek met (deze) adviseurs wat de gevolgen voor uw data zullen zijn in beide gevallen.

Alleen als u goed ingelicht bent kunt u de afweging maken.

 

Geef een reactie