IT: Van opereren naar adviseren en innoveren.

Verandering in het IT landschap

De maatschappij, het bedrijfsleven en het IT landschap verandert met een snelheid als nooit tevoren. De tijd van inflexibele, standaard systemen die jaren in ongeveer dezelfde staat mee gaan is zo goed als voorbij. Snel reageren op ontwikkelingen in de markt of juist zelf de ontwikkelingen veroorzaken is een belangrijke succesfactor.

Het aanschaffen van complexe systemen kost veel tijd en moeite en laat bedrijfprocessen vastroesten, waardoor de beweeglijkheid van de organisatie afneemt. Zeker met de komst van een concept als cloud computing is IT outsourcing steeds meer van deze tijd. Door outsourcing heb je de kans om te profiteren van schaalvoordelen en van de kracht van focus en specialisme.

Verandering in de rol van de IT afdeling

Maar als een (groot) gedeelte van de IT activiteiten wordt uitbesteed, wat blijft er dan nog over voor de interne IT afdeling? Is de interne IT afdeling nog wel nuttig?

Jazeker! Hoewel deze wel zal veranderen. Er hoeft minder tijd besteed te worden aan het stoeien met bits, RAM en schijven, want dat besteed je uit. Waar de tijd wel aan besteed dient te worden is het opsporen van IT oplossingen en het samenstellen van een technologisch portfolio die het realiseren van de bedrijfdoelen ondersteunt.

Adviseren

Met het grote aanbod in computing oplossingen van verschillende aanbieders dient er vastgesteld te worden welke oplossing van weke aanbieder goed aansluit op de behoefte van de organisatie. Hoewel de aanbieders zelf ook een behoeftebepaling kunnen doen bij bedrijven en een passende oplossing kunnen vinden, zijn deze partijen niet belangenloos en is het goed mogelijk dat ze niet de keuze die het beste is voor het bedrijf adviseren, maar de keuze die het beste is voor zichzelf. Daarentegen kan de interne IT afdeling belangenloos een objectief advies uitbrengen en zijn uitgebreide kennis van de organisatie hierbij benutten.


Innoveren

Naast adviseren heeft de interne IT afdeling nog een belangrijke taak. Met hun kennis van technologische mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen kunnen zij proactief gedrag vertonen in de vom van het bijdragen aan innovatie d.m.v. het genereren van nieuwe ideëen. Als zij nauw samenwerken met bijv. de R&D afdeling en de visie van het bedrijf scherp in beeld hebben, kunnen zij makkelijker technologische ontwikkelingen vertalen naar nieuwe producten/diensten om op die manier significant bij te dragen aan het bereiken van de bedrijfsdoelen.

Ben je een werknemer op een interne IT afdeling, stap dan eens naar het management of naar R&D om te bespreken hoe jij op een proactievere manier kan bijdragen aan het ontwikkelen en laten slagen van innoverende initiatieven.

Geef een reactie