How about the cloud?

Het begrip cloud computing wordt steeds bekender onder niet-technici. Managers van bedrijven vragen aan elkaar ‘Zit jij al in de cloud?’. Vaak valt er in zulke situaties onzekerheid bij deze managers te bespeuren. Men lijkt zich te schamen als ze nog niet ‘in de cloud zitten’, terwijl degenen die dit wel doen misschien niet precies weten wat voor effect het nou heeft op het bedrijf. Heel vreemd is dit niet, aangezien het een veelomvattend begrip is dat op verscheidene manieren toegepast kan worden. Toch is het heel belangrijk om een goed beeld te krijgen wat het is en wat het voor uw bedrijf kan betekenen. De voordelen kunnen namelijk gigantisch zijn, en als bepaalde nadelen niet voldoende getackeld worden kunt u zich enorme problemen op de hals halen.

Wat is nou eigenlijk cloud computing?

De NISTs (National Institute for Standards ans Technology) laatste definitie van cloud computing is als volgt (vertaald vanuit het Engels): Cloud computing is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, geschikte, op aanvraag beschikbare netwerk toegang tot een gedeelde poel van configureerbare computing middelen (bijv. netwerken, servers, opslag, applicaties, en diensten) die snel kunnen worden verstrekt en vrijgegeven met minimale management inspanning of service provider interactie. 


Cloud computing kan in zeer uiteenlopende vormen bestaan. Volgens de NIST is er wel een aantal eigenschappen essentieel om iets cloud computing te noemen:

Essentiële eigenschappen

Essentieel voor cloud computing is dat het self service op aanvraag is. Tevens moet de toegang over het netwerk gestandaardiseerd zijn, zodat de middelen via diverse apparaten, zoals smartphones en laptops, bereikt kunnen worden. Daarbij moeten de resources samengevoegd zijn, en moeten de gebruikers deze vrijwel ongelimiteerd kunnen gebruiken in de mate waarin ze deze nodig hebben op het betreffende moment. Ten slotte moet het gebruik van de middelen kunnen worden gemonitord, beheerd en gerapporteerd om transparantie voor zowel de provider als de gebruiker te bieden.

Is de cloud wat voor mijn bedrijf?

Zonder voldoende kennis van het concept is het zeer lastig te beslissen of cloud computing geschikt is voor uw situatie. Er worden vele voordelen genoemd van de technologie. Echter, deze voordelen zijn niet op elke situatie van toepassing, en de bijkomende nadelen kunnen de voordelen overtreffen. Daarbij zijn er diverse cloud modellen, met elk hun eigen voor- en nadelen. Door middel van gedegen analyses kan worden bepaald of geschat wat de effecten van de afzonderlijke eigenschappen van de cloud modellen zullen zijn voor de betreffende situatie, en wat daarom de beste keuze is. Advies inwinnen door gespecialiseerde en ervaren technici op dit gebied is met name interessant/onmisbaar als het gaat om bijv. complexe bedrijfsprocessen of gevoelige data.

Volgende week meer over cloud computing.

Geef een reactie