Cloud: Goed of fout?

Er kan niet simpelweg gesteld worden dat cloud computing goed of fout is. Het heeft een hoop voordelen, maar ‘elk voordeel heeft zijn nadeel’.

De in dit artikel genoemde lijst van voor- en nadelen van cloud computing is niet compleet. Ook zijn ze niet allemaal op iedere situatie (in dezelfde mate) van toepassing, aangezien dat afhankelijk is van bijvoorbeeld uw huidige IT infrastructuur en het cloud model waar u voor kiest. Het doel is om u een basis inzicht in de mogelijke toegevoegde waarde van het mechanisme te bieden.

Voordelen cloud computing

Verbeteringen op IT-gebied gaan vaak gemoeid met de termen snelheid, flexibiliteit, en kostenbesparing. Dit is ook hetgene wat cloud computing kan bieden, d.m.v. de volgende punten:

  • Gemakkelijk toegang tot data en computing middelen: Werken kan op elke locatie, op elk moment, met verschillende apparaten, mits er een internet connectie is. Dit is ook wel bekend als ‘het nieuwe werken’. Een groot voordeel is dat het de productiviteit verhoogt.
  • Tegelijkertijd werken aan dezelfde data: Bestanden hoeven niet meer heen en weer gestuurd te worden omdat er niet meer om de beurt aan gewerkt hoeft te worden, wat ook de productiviteit doet toenemen.
  • Wendbaarheid van IT middelen: Doordat de IT middelen samengevoegd zijn en gedeeld worden, kunnen ze gebruikt worden waar en wanneer nodig. Zo kunnen de middelen veel efficiënter worden benut. (Veel systemen worden slechts voor 10-20% benut).
  • Schaalbaarheid in IT middelen: Bij bepaalde cloud modellen kun je vrijwel ongelimiteerd op- en terug schalen aan de hand van de behoefte. Een belangrijk voordeel is dat je hierdoor geen dure middelen hoeft aan te schaffen voor taken die veel capaciteit nodig hebben maar slechts eenmalig of infrequent voorkomen. Dit kan gepaard gaan met betalingsmodellen die ervoor zorgen dat je alleen betaalt voor wat je gebruikt.
  • Simpeler onderhoud: Onderhoud hoeft niet voor elke gebruiker apart te gebeuren, maar slechts eenmaal, wat tijd en geld scheelt.
  • Uitbesteed beheer: Als het beheer wordt uitbesteed aan de cloud provider, dan wordt dit werk hoogstwaarschijnlijk door specialisten gedaan. Het is aannemelijk dat het beheer dan goed gebeurt en u hoeft hiervoor dan zelf geen werknemers in dienst te hebben.
  • Hoge kwaliteit binnen bereik: Sommige technologieën kunnen te prijzig zijn voor bepaalde bedrijven om op te hoesten. Als zij cloud diensten afnemen van een provider kunnen ze er misschien toch van profiteren, doordat de kosten ervan over alle gebruikers wordt verdeeld. Zo kun je misschien ineens gebruikt maken van state-of-the-art beveiligingstechnologieën.

Nadelen cloud computing

  • Minder controle over data-veiligheid: Veel bedrijven durven hun data niet in de cloud te zetten, omdat ze bang zijn dat er iets met hun data gebeurt. Bepaalde cloud modellen houden in dat de data niet meer in eigen beheer en/of op eigen locatie is, dat de provider eigenaar wordt van de data, of dat de data onder een andere wetgeving dan de Nederlandse valt. Vertrouwen in een cloud provider en de voorwaarden waaronder deze diensten levert spelen hierbij een belangrijke rol.
  • Afhankelijkheid van de internet connectie: Omdat toegang altijd via internet gaat, is de internet connectie heel belangrijk. Afhankelijk van de gevolgen van een disconnectie kan er bepaald worden of het interessant is een redundante connectie te hebben.
  • Minder vrijheid: Hoe completer de dienst is die u afneemt van een cloud provider, hoe minder zeggenschap u heeft over de inrichting ervan.

Er zijn natuurlijk ook andere nadelen, zoals de nadelen die gemoeid gaan met verandering (denk aan weerstand van de gebruikers). Deze lijst is nu even beperkt tot cloud-specifieke nadelen.

Volgende post meer over verschillende cloud modellen, wat bovengenoemde lijst in een ander perspectief zet.

Stay tuned 🙂

Geef een reactie