De cloud keuze is reuze.

Zoals eerder gezegd is er geen ‘one size fits all’ cloud oplossing. Om de vruchten te plukken van cloud computing dienen er weloverwogen beslissingen genomen te worden m.b.t. de eigenschappen van de oplossing. Maar hoe maak je nou de juiste beslissingen? En waarover moet beslist worden?

Service modellen

Software as a service (SAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de consument wordt geboden om gebruik te maken van de providers applicaties die op een cloud infrastructuur draaien. De consument managet en beheert de cloud infrastructuur niet, met mogelijke uitzondering van beperkte gebruikers specifieke configuratie instellingen.

Platform as a service (PAAS): Dit is de mogelijkheid die aan de consument wordt geboden om door de consument gecreërde of verkregen applicaties te implementeren op de cloud. De consument managet en beheert de cloud infrastructuur niet, maar heeft wel controle over de geïmplementeerde applicaties en mogelijk over de configuratie instellingen voor de hosting omgeving voor de applicaties.

Infrastructure as a service (IAAS): Hierbij wordt de consument de mogelijkheid geboden om te voorzien in verwerkings-, opslag-, en netwerk computingmiddelen waarbij de consument in staat is om willekeurige software, waaronder besturingssystemen en applicaties, te implementeren en te draaien. De consument managet en beheert de cloud infrastructuur niet, maar heeft wel controle over besturingssystemen, opslag en geïmplementeerde applicaties en mogelijk beperkte controle over bepaalde netwerk componenten.

Implementatie modellen

Private: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een organisatie bestaande uit meerdere consumenten. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door de organisatie, een derde partij of een combinatie hiervan en kan zowel wel als niet op de locatie van de consument staan.

Community: De cloud infrastructuur is ingericht voor exclusief gebruik door een specifieke gemeenschap van consumenten van organisaties die gemeenschappelijke belangen hebben. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een of meer van de organisaties uit de gemeenschap, een derde partij of een combinatie hiervan, en kan zowel wel als niet op de locatie van de consument staan.

Public: De cloud infrastructuur is ingericht voor open gebruik door het grote publiek. Het kan in bezit zijn van en beheerd en bediend worden door een zakelijke-, academische- of overheidsorganisatie of een combinatie hiervan. Het is op locatie van de cloud aanbieder.

Hybrid: De cloud infrastructuur is een combinatie van een of meer verschillende cloud infrastructuren (private, community of public), welke unieke entiteiten blijven, maar aan elkaar verbonden zijn door gestandaardiseerde of particuliere technologie die data en applicatie draagbaarheid mogelijk maakt.

Wat beslis je?

Public, private, hybrid of community cloud? 

Als de data die u overweegt naar de cloud te verplaatsen gevoelige data, kritische data of kritische bedrijfsprocessen betreft, is het waarschijnlijk veiliger om voor een private cloud dan voor een public cloud te kiezen. Als het naast deze vormen ook minder gevoelige en kritische data en processen betreft, kan een hybrid cloud een goede oplossing zijn. Een community cloud kan voor organisaties met vergelijkbare cloud vereisten voordelen bieden, zoals kostenbesparing en het gemakkelijk delen van informatie.


Hoeveel service?

Om het juiste service model te bepalen is het handig om te kijken hoeveel vrijheid en controle uw bedrijfsprocessen vereisen m.b.t. de inrichting van de cloud. Als u veel zeggenschap wenst te hebben, kan het handig zijn om voor PAAS of zelfs IAAS te kiezen. U kunt dan zelf engineers in dienst nemen om de cloud verder te ontwikkelen zodat deze uw wensen tegemoet komt. Echter, mogelijk is het interessanter om aan cloudsourcing te doen, zodat u hier niemand voor aan hoeft te nemen en wordt ontzorgd omdat u het overlaat aan een specialist.

Welke locatie; on premises of off premises?

Verder dient er beslist te worden wat de locatie van de cloud wordt. Als data veiligheid en controle een rol spelen kan het een goed gevoel geven om de cloud bij u op locatie te hebben staan. Hou er wel rekening mee dat een datacenter misschien toch een slimmere keuze is, aangezien datacenters vaak veiligheidsmaatregelen hebben getroffen die te duur of te complex zijn om zelf te nemen (denk aan brandveiligheidsmaatregelen).

Wat natuurlijk ook mogelijk is, is dat het de beste keuze is om niet over te gaan op cloud computing. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de kosten die gemaakt moeten worden om deze technologie succesvol te laten functioneren te hoog zijn voor het bedrijf om er onder de streep echt van te profiteren.

Bovenstaande informatie geeft een globaal inzicht in welke aspecten o.a. een rol spelen bij het cloud decision-making proces. Het daadwerkelijke proces is veel intensiever. Mocht u binnenkort over gaan op cloud computing; besteed voldoende energie aan het keuze proces. Zorgvuldigheid is effectiviteit.

De volgende link geeft een voorbeeld van een boomdiagram om te kiezen tussen een private cloud en een public cloud.

https://www.its.uq.edu.au/filething/get/12331/Cloud%20deployment%20model%20decision%20tree.pdf

 

Geef een reactie