Verdwijnt de interne IT afdeling?

Ontwikkelingen veranderen organisaties

Outsourcing, het verkrijgen van diensten of producten van een ander bedrijf in plaats van het zelf ontwikkelen van de diensten en producten, is een proces waarvan het gebruik nog steeds toeneemt en men verwacht dat het gebruik blijft toenemen voor alle bedrijfsfuncties, waaronder IT. Het wordt gezegd dat IT de voornaamste functie is die uitbesteed wordt. 

De samensmelting van de outsourcing trend met de trend in cloud computing leidt zelfs tot een nieuw concept; cloudsourcing. Cloudsourcing is een vorm van IT Business Process Outsourcing met de voordelen van de cloud. 

De komst van deze ontwikkelingen gaat gepaard met veranderingen in structuren en functies in organisaties, o.a. m.b.t. de IT afdeling. IT in veel grote ondernemingen is snel gemigreerd van een voornamelijk interne functie tot een functie die geheel of gedeeltelijk is uitbesteed.

Is het nog wel voordelig om een interne IT afdeling te hebben?

Enkele voordelen IT outsourcing

– Kostenbesparing: Op administratieve kosten, activa en overhead, met name personeelskosten kan worden bespaard door outsourcing. Ook eventuele schaalvoordelen voor de aanbieder kunnen de afnemer kosten besparen en financieel sterker maken.

– Toegang tot specifieke expertise: De aanbieder focust zich op een expertise gebied, waardoor deze waarschijnlijk gekwalificeerd en ervaren is om de afnemer kwalitatieve oplossingen en toegang tot de nieuwste technologieën te bieden, zonder dat de afnemer hiervoor mensen in dienst hoeft te hebben.

– Focus op kernactiviteiten: Door te outsourcen kan de afnemer zich focussen op haar kern competenties, waardoor productiviteit, efficiëntie en het concurrentievoordeel kunnen toenemen.

– Strategische flexibiliteit: Doordat de organisatie minder beperkt is tot de expertise van de interne IT afdeling, kan de organisatie flexibeler zijn in strategische beslissingen.


Enkele nadelen IT outsourcing

– Integratie uitdagingen: De uitbesteedde IT functies moeten geïntegreerd worden met de (IT) functies van de rest van de organisatie. Daar moet o.a. goed voor gecommuniceerd, gepland en geanalyseerd worden, wat problemen kan opleveren als het niet goed gebeurt.

–  Toenemende transactie-, coordinatie en bemiddelingskosten: Om te zorgen dat het uitbestedingsproces naar wens verloopt moet er voldoende contact tussen de aanbieder en afnemer zijn, wat in de kosten kan lopen.

– Opportunistisch gedrag: De aanbieder heeft toegang nodig tot informatie van de afnemer. Hier kan onzorgvuldig of verkeerd mee om worden gegaan, wat een risico is voor de afnemer.

– Beperkte innovatie: Als er bijv. te weinig communicatie van strategische aard tussen de aanbieder en afnemer is, kan dit ertoe leiden dat nieuwe mogelijkheden niet worden ontdekt. 

De toekomst van de interne IT afdeling

De nieuwe trends hoeven niet te betekenen dat de interne afdeling op den duur helemaal verdwijnt. Zo kunnen IT bedrijfsprocessen die onderdeel zijn van de core business, die hele specifieke vereisten hebben, of die een significant aandeel hebben in de concurrentiepositie, waarschijnlijk beter door een interne afdeling ingevuld worden, omdat outsourcen dan niet raadzaam is. Ook kan het zijn dat de voordelen van outsourcen voor bepaalde bedrijven niet tegen de nadelen opwegen, waardoor het beter is dat de interne afdeling in stand blijft.

Een tijdje geleden heb ik wel ergens gelezen dat iemand verwachtte dat organisaties steeds kleiner worden en professionals steeds meer zelfstandig gaan werken en zich laten inhuren door bedrijven, wat bepaalde vergelijkbare voordelen heeft als outsourcing en de interne afdeling doet veranderen. Misschien dat in de toekomst in bedrijven de afdeling IT alleen uit een CTO bestaat die zelfstandig professionals inhuurt, bijv. voor projecten of om zich te laten adviseren.

Hoe zit het met uw situatie? Kan (een gedeelte van) uw IT afdeling uitbesteed worden? Waar ligt de toegevoegde waarde van uw bedrijf en hoeveel invloed heeft de IT afdeling daarop? Wat verwacht u dat de toekomst gaat brengen voor de IT en voor organisatie structuren? Is het handig om daar nu al op voor te bereiden? 

Neem eens de tijd om daar even over na te denken.

Geef een reactie