Netwerk Virtualisatie (NV)

Vorige week vertelde ik dat software-defined networking (SDN) een manier is om netwerken mobieler en meer agile te maken. Bij SDN worden netwerk beheer en doorstuur functies ontkoppeld, om het netwerk programmeerbaar te maken en centraal te beheren. Hierdoor is er een goed overzicht van het netwerkverkeer en kan het verkeer efficiënt gebeuren.

Naast SDN is er nog een andere manier om het netwerk mobieler en meer agile te maken, namelijk Netwerk Virtualisatie (NV). Het doel van deze technologie is om een flexibele pool van netwerk middelen te creëren die kan worden toegewezen, benut en hergebruikt op aanvraag.


Wat is NV?

Virtualisatie principes, zoals we die kennen van server- en storage virtualisatie, worden bij NV toegepast op de fysieke netwerk infrastructuur, waardoor de netwerk diensten losgekoppeld worden van de onderliggende hardware. Conceptueel vergelijkbaar met een virtuele machine, is een virtueel netwerk een software vat dat netwerk componenten (switches, routers, firewalls, load-balancers VPN’s en meer) aanbiedt aan gekoppelde workloads.

Hiermee wordt een belangrijk netwerk probleem dat ontstaat bij het creëren en verplaatsen van VM’s opgelost. In plaats van dat twee domeinen in een netwerk fysiek worden gekoppeld, creëert NV een tunnel door het bestaande netwerk om de domeinen te koppelen. Hierdoor hoeven beheerders niet elke domein connectie fysiek te maken, wat enorm scheelt als er nieuwe VM’s gecreëerd of verplaatst worden. Ze hoeven dus niet hun fysieke infrastructuur te veranderen. De verandering wordt virtueel, bovenop de bestaande infrastructuur gemaakt.

Bovendien worden virtuele netwerken programmatisch gecreëerd, bevoorraad en beheerd, waarbij het onderliggende fysieke netwerk simpelweg data doorstuurt. Netwerk- en beveiligingsdiensten worden aan iedere VM toegewezen aan de hand van hun behoeften en deze diensten blijven aan de VM’s gekoppeld als de VM verplaatst naar een andere host in de dynamisch gevirtualiseerde omgeving.

Voordelen NV

Netwerk virtualisatie bespaart een hoop tijd aan handmatige bevoorrading. Daarbij kan de bevoorrading efficiënter gebeuren, omdat netwerk diensten niet meer voor het gehele netwerk geschikt hoeven te zijn, maar alleen voor de specifieke tunnels die ze nodig hebben.

Hoewel de efficiëntere bevoorrading kapitaaluitgaven verlaagt, zijn de operationele verbeteringen het grote voordeel van NV.

Geef een reactie