IT en business; communicatie voor innovatie.

Zoals genoemd in mijn vorige post is IT een accelerator van innovatie. Ontwikkelingen op dit gebied maken allerlei zaken die in het verleden onmogelijk waren ineens tot een mogelijkheid.

Ook al zijn er op zakelijk gebied al enorme verbeteringen geweest als gevolg van technologische ontwikkelingen, toch valt hier waarschijnlijk nog een enorme winst te behalen. Namelijk, het is niet een onbekend fenomeen dat de communicatie tussen IT-ers en managers nogal stroef kan verlopen (zoals het filmpje onderaan deze post heel duidelijk in kaart brengt). Als deze communicatie verbetert zal er nog meer geïnnoveerd kunnen worden en zullen innovaties beter tot zijn recht komen.

Hoe komt het dat de communicatie tussen IT-ers en managers stroef kan verlopen?

U heeft zelf vast ook wel gemerkt dat een gesprek met de ene persoon super soepel verloopt en dat u elkaar met weinig woorden al begrijpt. Er kan een gevoel ontstaan dat jullie op dezelfde golflengte liggen en het wordt vaak als erg prettig ervaren. Met andere mensen kan een gesprek elke keer weer stroef verlopen. Jullie begrijpen elkaar gewoon niet, en er ontstaat alleen maar frustratie.

Hoogstwaarschijnlijk heeft dit voor een groot deel te maken met de mate van overlap van de persoonlijkheden van u en uw gesprekspartner en met verschillen in belangen.

De manieren waarop mensen brainstormen, vergaderen, samenwerken, communiceren, e.d. is zeer afhankelijk van hun persoonlijkheid. Bijvoorbeeld, iemand die een voorkeur heeft voor logica, zal geneigd zijn te communiceren met feiten, terwijl iemand die een voorkeur heeft voor het volgen van zijn/haar hart liever over gevoelens praat. Iemand die denkt in nieuwe mogelijkheden en kansen zal misschien problemen ervaren als deze in gesprek is met iemand die vooral praktisch is ingesteld. Waarschijnlijk hebben IT-ers over het algemeen veel persoonlijkheidsaspecten gemeen en zijn deze vaak anders dan persoonlijkheidsaspecten van managers.

De Myers-Briggs Type Indicator is een manier om te ontdekken wat voor persoonlijkheid iemand heeft. U kunt een test gebaseerd op de theorie van Myers-Briggs maken om meer informatie over uw eigen persoonlijkheid te krijgen.* Deze theorie heeft mijn leven al een stuk makkelijker gemaakt, doordat mijn zelfinzicht en inzicht in anderen is toegenomen.

Verder zijn managers over het algemeen generalisten, omdat zij het overall functioneren van het bedrijf en de belangen van diverse stakeholders in acht moeten nemen. Techneuten zijn vaker specialisten. Ook moeten zij o.a. rekening houden met natuurwetenschappelijke verschijnselen, die de mens niet of nauwelijks kan veranderen.

Hoe kan de communicatie tussen IT-ers en managers verbeteren?

Om de communicatie te verbeteren is het handig dat IT-ers en managers zich in elkaar verplaatsen. Als er inzicht in elkaars persoonlijkheden en belangen ontstaat, kan daar rekening mee worden gehouden. Als u weet dat uw gesprekspartner graag feiten hoort, probeer deze dan te geven. Als u weet dat uw gesprekspartner duidelijke structuur nodig heeft, probeer deze dan te bieden. Begrijp dat u niet dezelfde expertise en ervaringen heeft, dus dat sommige uitspraken nadere verklaring behoeven.

Behandel een ander niet zoals uzelf behandeld wilt worden. Behandel een ander zoals díe persoon graag behandeld wilt worden.

Waarom zou u de communicatie tussen IT-ers en managers verbeteren?

We zijn allemaal verschillend. Dat hoeft niet negatief te zijn. Het is maar net hoe u het benadert. Diverse combinaties van verschillende mensen en hun verschillende inzichten kunnen heel veel nieuwe ideeën en verbeteringen bieden. Maak gebruik van de verschillen. Put uit deze bron van inspiratie en kansen. Als u met elkaar communiceert op zo’n manier dat u elkaar begrijpt, en openstaat voor andere inzichten, dan kunnen de meest interessante innovaties ontstaan. Waarschijnlijk scheelt het ook nog een hoop frustratie en levert het plezier op!

* (Let op; het kan zijn dat u niet altijd het antwoord op de vragen weet of dat u verwacht dat de uitkomst niet klopt. Om te zorgen dat de uitkomst klopt kan ik u helpen deze test in perspectief te zetten en de vragen juist te beantwoorden. U kunt mij contacten via lynseydehooge@enlivecoaching.nl)

 

Geef een reactie