High Performance Computing: Een introductie

High Performance Computing (HPC) refereert over het algemeen naar het samenvoegen van rekenkracht op zo'n manier dat het veel hogere performance kan leveren dan dat men uit een typische desktop computer of workstation zou kunnen halen. Het betreft het gebruik van supercomputers en parallele verwerkings technieken voor het oplossen van complexe reken problemen. Het doel is om grote problemen op te lossen en onderzoeksactiviteiten te verrichten door middel van computer modellering, simulatie en analyse.