CEPH: Einde van het RAID tijdperk?

Het succes van RAID

RAID technologie is jarenlang de fundamentele bouwsteen voor storage systemen geweest. Het bewees succesvol te zijn voor bijna iedere vorm van data, en de diversiteit aan RAID niveaus heeft voldoende flexibiliteit geboden voor de juiste combinaties aan capaciteit, performance en betrouwbaarheid.

Nieuwe manieren van concurreren

Echter, in de door cloud computing gekenmerkte economie van tegenwoordig schieten nieuwe applicaties als paddestoelen uit de grond en worden er met grote snelheid, keer op keer nieuwe versies van die applicaties gelanceerd. Organisaties die in staat zijn om op hoog tempo (de nieuwste versie van) hun applicaties te implementeren, worden steeds concurrerender en innovatiever. Om dit proces te ondersteunen en te vermijden dat de IT infrastructuur de flessenhals wordt, is er behoefte aan nieuwe infrastructuur middelen en processen.

RAID niet geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen

Zoals gezegd worden cloud omgevingen gekarakteriseerd door snelle veranderingen. Nieuwe virtuele machines worden regelmatig gecreëerd en opgestart, en oude worden afgesloten. Als gevolg ondergaat de onderliggende storage ook snelle veranderingen. Nieuwe data moet snel worden toegewezen, oude data worden vrijgemaakt. Verder moet inhoud worden verplaatst als de storage veroudert. Al dit soort vereisten zijn nogal heftig voor RAID systemen. RAID is hiervoor niet flexibel genoeg, waardoor het een zeer complex en duur geheel zou worden.

CEPH wel geschikt voor cloud-gebaseerde omgevingen

Daarenetegen zorgt object storage als CEPH ervoor dat het schalen van een storage cluster niet langer een handmatige, complexe taak is. Nodes kunnen gemakkelijk worden toegevoegd zonder downtime of verandering in de applicatie laag. Aangezien de volledige storage capaciteit kan worden beheerd als een eenheid, worden typische problemen die in het verleden ontstonden bij het toevoegen van nieuwe storage in RAID configuraties overwonnen. Bovendien gebeurt data migratie automatisch.

Naast deze flexibiliteits eisen zijn er nog andere redenen, die betrekking hebben op betrouwbaarheid, performance en capaciteit, waarom RAID, in tegenstelling tot CEPH, niet geschikt is voor cloud-gebaseerde omgevingen. (Lees ook eerdere blog posts over voordelen van CEPH).

Is RAID nog wel geschikt voor niet cloud-gebaseerde omgevingen?

Ook niet cloud-gebaseerde omgevingen, die al dan niet snel veranderen/groeien, kunnen er flink baat bij hebben om over te stappen van RAID naar object storage als CEPH, omdat het heel veel complexiteit in het beheer wegneemt, veel vrijheidsgraden heeft en toch een hoge performance en betrouwbaarheid biedt tegen overzienbare kosten. In die gevallen is de toegevoegde waarde misschien niet zo significant om de huidige RAID omgeving direct om te zetten naar CEPH omgeving, maar de kans dat dit aan het eind van de levensduur van de huidige infrastructuur toch gebeurt is zeker aanwezig en lijkt steeds groter te worden. Dat RAID ooit zal verdwijnen is misschien teveel gezegd, maar het zou wel eens kunnen dat het zijn beste jaren heeft gehad.

Geef een reactie